Codzienne zajęcia z języka angielskiego:

Zajęcia z języka angielskiego w naszym przedszkolu odbywają się codziennie, a programem językowym objęte są dzieci w każdej grupie wiekowej. 

W obecnych czasach niezwykle istotnym jest kształtowanie umiejętności porozumiewania się z innymi ludźmi, nie tylko w zakresie granic naszego państwa i języka ojczystego, ale również poza nim.  Dzieci uczą się języka obcego intuicyjnie, ich umysł jest niezwykle chłonny i elastyczny, co w znacznym stopniu ułatwia przyswajanie języków obcych. Dlatego będziemy, wykorzystać naturalne zdolności dzieci do nauki już od najmłodszych lat, w których to dziecko równolegle do nauki języka ojczystego swobodnie jest w stanie nabywać umiejętności rozumienia i posługiwania się innym językiem, przynajmniej na poziomie elementarnym. Proces uczenia się języka angielskiego u małych dzieci to głównie wprowadzenie do rozwijania takich umiejętności jak: słuchanie, mówienie oraz śpiewanie i recytowanie. To nauczanie języka w formie najbardziej atrakcyjnej dla dziecka- przy pomocy rysunków, komiksów, bajek czy zabawek. Dziecko poprzez nieustanną ekspozycję na język, „osłuchanie” i oswajanie się z jego brzmieniem, melodią i strukturą kształtuje sprawność rozumienia usłyszanej treści, a także zaczyna posługiwać się nim w celach komunikacyjnych. Język angielski  to świetna forma zajęć, pozwala już od najmłodszych lat oswoić się z językiem obcym, co ma znaczący wpływ na późniejszą edukację dziecka.

– Język Francuski

Dzieci w sposób naturalny, poprzez zabawę, ruch, taniec i śpiew poznają słowa i zwroty w języku francuskim. Uczą się kolorów, nazw zwierząt, jak się przedstawiać w tym języku oraz poznawać zwroty grzecznościowe. W czasie tych spotkań dzieci  mają okazje poznawać obyczaje Francuzów, ich ulubione potrawy a także zwyczaje. Nauka języka francuskiego na poziomie przedszkolnym wiąże się również z celami wychowawczymi. Wymienić można cały szereg umiejętności wychowawczych, których pozyskanie jest dziecku niezbędne. Są to umiejętności społeczne, które dziecko trenuje poprzez porozumiewanie się z dorosłymi i z dziećmi zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. Dostrzeganie i przestrzeganie obowiązujących reguł. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka związane ze zwracanie uwagi na poprawną wymowę, dostosowanie tonu głosu do sytuacji, zdolność uważnego słuchania. Uwrażliwienie dziecka na sztukę poprzez muzykę, śpiew, taniec oraz różne formy aktywności plastycznej. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną poprzez liczenie obiektów, rozróżnianie strony lewej od prawej, znajomość nazw dni tygodnia, miesięcy, pór roku. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisanie poprzez doskonalenie sprawności rąk oraz koordynację wzrokowo – ruchową. Jak również nauka tolerancji wobec odmiennego wyglądu, zachowań, upodobań, zwyczajów, kultur.

Język Hiszpański

Zajęcia z języka hiszpańskiego w naszym przedszkolu opierają się przede wszystkim na przekazaniu pozytywnego postrzegania nauki języka obcego oraz zaszczepienia w dzieciach chęci nauki języków obcych. Nauka przez zabawę czyli  poznajemy  piosenkach, grach oraz zabawach przygotowywanych i różnicowanych w zależności od tempa przyswajania wiedzy przez dzieci. Przyjemna atmosfera sprawia, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, a czas upływa szybko i pozwala łączyć przyjemne z pożytecznym. Na zajęciach dzieci poznają  zagadnienia z kultury hiszpańskiej, śpiewają piosenki, poznają kolory, zwyczaje i zwroty grzecznościowe.

Język Włoski 

Włoski to język o charakterystycznym brzmieniu – już samo jego słuchanie sprawia, że stajemy się bardziej energiczni i pełni życia!  Nauka przez zabawę, pozwala dzieciom na poznanie podstawowych słów oraz różnorodnych zwrotów. Na zajęciach uczymy się witać i żegnać po włosku. Dzieci będą uczą się cyfr, kolorów, dni tygodnia, oraz poznają kulturę i obyczaje włoskie. Znajomość języków obcych pozwala dzieciom na efektywną komunikację, zwiększa ich wiedzę o świecie, uczy otwartości i tolerancji w stosunku do innych kultur. To inwestycja w rozwój każdego dziecka, która będzie owocować na przyszłość.
Dogoterapia – 
 

Zajęcia mają charakter edukacyjny. Dzieci uczą się jak zachowywać się w stosunku do zwierząt. Dowiadują się jak zaopiekować się czworonogiem, jak go karmić. Zajęcia mają na celu poprawienie sfery poznawczej oraz intelektualnej. Poprzez aktywne uczestnictwo psa w zajęciach z dziećmi motywuje do nauki poprzez stworzenie przyjaznych warunków emocjonalnych, zwiększa możliwości przyswajania wiedzy. Dziecko chętniej zapamiętuje treści i nauki, które są związane z nowym bohaterem, którym w tym przypadku jest pies. Pies potrafi być nie tylko wspaniałym kompanem człowieka. Potrafi uspokoić, wzmóc uczucie bycia potrzebnym, uczy szacunku, odpowiedzialności, bezinteresownej miłości. W czasie opieki nad psem dziecko lepiej się rozwija. Budowanie więzi, uczucie szczęścia, zabawy niewątpliwie poprawiają nastrój dziecka. Dzięki czworonogom dzieci także polepszają swoją sprawność ruchową np. poprzez naśladowanie aktywności czworonoga, zabawę. Ćwiczą zmysł dotyku, słuchu i wzroku, co wzmaga ich koncentrację uwagi. Dzięki kontaktowi z psem wzrasta poczucie własnej wartości dziecka. Pies akceptuje każdego bezgranicznie takim, jakim jest. Dla psa wszyscy jesteśmy jednakowi.

 
 
 – Zajęcia Taneczne – Taniec

Wszechstronny rozwój dziecka możliwy jest dzięki jego udziałowi w zajęciach tanecznych, które realizowane są w przedszkolu. Taniec wpływa korzystnie na kształtowanie u przedszkolaka prawidłowej postawy ciała,  sprawności fizyczną, umiejętność koncentracji oraz pracy w grupie. Dziecko odczuwa potrzebę bycia aktywnym. Chce biegać, bawić się i doświadczać. Taniec jest odpowiedzią na jego potrzebę ruchu. Dodatkowo, tak jak każda aktywność, pozytywnie wpływa na jego rozwój fizyczny i umysłowy, uwagi, szybkość reakcji, koordynację ruchową i wiele innych. Taniec i muzyka mają ogromne znaczenie w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Taniec to ruch, pozwalający poznawać własne ciało i rozwijać kontrolę nad nim. Dodatkowo jeśli dziecko nie jest nadwrażliwe na dźwięki, w tańcu może wyrazić siebie i swoje lęki. Naśladując ruchy dzieci w tańcu, poznajemy narzędzie do komunikacji z nimi, a ono samo otwiera się na naśladowanie rówieśników w innych sytuacjach interakcji społecznych.

– Zajęcia Muzyczne – Rytmika

Głównym zadaniem rytmiki u dzieci w wieku przedszkolnym jest wzbudzanie ciekawości muzycznej, która z czasem przekształca się w świadome przeżywanie muzyki np. poprzez śpiew czy taniec. Zajęcia rytmiczne uczą koncentracji, poprawiają pamięć, zachęcają do aktywności ruchowej, mają korzystny wpływ na motorykę i orientację przestrzenną u dzieci. Dają im także solidne podstawy do podjęcia nauki w szkole, ponieważ kształtują umiejętności językowe oraz matematyczne. Rytmika ma wszechstronny wpływ na ogólny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Dzięki niej maluch uczy się interpretować muzykę, dając tym samym podstawy do umiejętności przeżywania piękna i sztuki, które może później rozwijać w szkole muzycznej. Na zajęciach zdobywa podstawowe wiadomości o świecie, kształtuje swoją osobowość twórczą, staje się otwartym, wrażliwym, myślącym młodym człowiekiem. Dzieci na zajęciach z rytmiku uczą się rozróżniania wysokości i barwy dźwięku, dzięki czemu rozwija się u nich muzyczna wrażliwość.

 

– Zajęcia kulinarne – „Smacznie, Zdrowo, Kolorowo”

Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Bogacenie wiedzy dziecka o zdrowiu własnym i innych, tworzenie warunków do promowania zdrowego stylu życia oraz nabywanie umiejętności dbania o zdrowie to podstawa edukacji zdrowotnej dziecka w przedszkolu.

Zajęcia kulinarne dla dzieci są świetną formą wypoczynku i relaksu oraz doskonałym czasem na poznawanie świata, nieznanych dotąd kultur oraz uczenia się pracy w zespole. Warto od najmłodszych lat uczyć dzieci zdrowego odżywiania i czerpania przyjemności z jedzenia zdrowych, estetycznie podanych, a przede wszystkim własnoręcznie wykonanych posiłków. Dzięki zajęciom kulinarnym dzieci mogą poznawać różne tajemnice kuchni, przygotowywać samodzielnie smakowite potrawy, dotykać, wąchać i smakować, bawić się kolorem i kształtem, rozbudzać swoją wyobraźnię i fantazję. Mają też możliwość zapoznania się z tradycyjną, polską kuchnią, a także egzotyczną kuchnią z różnych zakątków świata. Uczą się kulturalnego zachowania przy stole. Mamy nadzieję, że przygotowywanie posiłków będzie dla nich wspaniałą i „pyszną” zabawą.

– Zajęcia sportowe – gimnastyka ogólnorozwojowa

 

– Zajęcia z Sensoplastyki

– Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne prowadzone w naszym przedszkolu obejmują wczesną diagnozę umiejętności komunikacyjnych każdego dziecka i w razie potrzeby korekcję zaburzeń mowy, a także szeroko rozumianą profilaktykę. Terapia prowadzona jest zespołowo w każdej grupie przedszkolnej.
Na zajęciach grupowych logopeda prowadzi zabawy logopedyczne mające na celu usprawnianie narządu mowy, ćwiczenie poprawnych wzorców wymowy, poszerzanie słownika oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do nauki czytania i pisania. Podczas zajęć stymulowany jest rozwój zdolności językowych i kompetencji komunikacyjnych oraz prowadzona jest korekcja zaburzonych głosek. Ćwiczenia dostosowywane są do wieku i indywidualnych możliwości dziecka.  Staramy się, by dzieci kończące edukację w naszym przedszkolu wkroczyły do szkoły bez obciążeń spowodowanych wadą wymowy, a tym samym bez kompleksów i zahamowań, co bezpośrednio przekłada się na jakość w nauce czytania i pisani

Zajęcia z pedagogiem

 

– Religia